31 Oct 2017

Pe 20 septembrie 2017, a fost lansat la Bruxelles primul Observator al Atitudinilor Publice față de Migrație (OPAM), ca parte a Centrului pentru Studii Avansate Robert Schuman, din cadrul MPC (Migration Policy Center).

OPAM va colecta datele relevante cu privire la evoluțiile în domeniul migrației și provocările pe care acestea le ridică, la nivel european, regional și național. Noul Observator își propune să descrie atitudinile față de migrație în statele membre ale Uniunii Europene, folosind informațiile disponibile și, de asemenea, să producă, la rândul său, date ce vor permite o înțelegere mai nuanțată a atitudinilor publice față de migrație.

OPAM va analiza variația atitudinilor publice față de migrație la nivelul UE, ținând cont de o serie de factori (precum perioada, diferitele grupuri de cetățeni la nivelul cărora apar ș.a.), folosind tehnici de cercetare cantitativă și calitativă, urmărind să ofere explicații cauzale pentru aceasta. 

OPAM va lua, de asemenea, în considerare, pentru o examinare corectă a constatărilor sale, contextul politic mai larg, la nivelul Europei și chiar dincolo de această zonă, și va folosi rezultatele cercetărilor sale pentru a formula și disemina recomandări de politici în domeniul migrației.

Noul observator a realizat deja un instrument online ce oferă date cheie privind migrația, din statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru consultarea instrumentului online al OPAM, puteți accesa:http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/ 

Referințe:
Migration Policy Center
Comisia Europeană

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.