24 Oct 2017

La 20 octombrie au intrat în vigoare Normele privind recunoașterea titlurilor de medic specialist pentru medicii din state terțe care și-au făcut studiile în state din afara UE și fac parte dintre categoriile care pot obține în prezent drept de liberă practică în România (posesori ai permisului de ședere pe termen lung sau căsătoriți cu cetățeni UE/SEE/ai Confederației Elvețiene).

Mai exact, este vorba despre Hotarârea de Guvern nr. 764/11.10.2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii.

Procesul de recunoaștere constă în analiza formării de specialitate și a competențelor dobândite în țara terță, comparativ cu cerințele de formare în profesie și competențele dobândite în România.

Conform actului normativ aprobat, pregătirea într-o anumită specialitate medicală se recunoaște de către o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din România, pe baza unei serii de documente, printre care: documentul care atestă formarea de bază ca medic, titlul de medic specialist emis în statul terț în care a avut loc formarea medicală de specialitate, documentul care să ateste durata specializării (ani, luni, ore formare săptămânală), curriculum-ul de pregătire și competențele dobândite, documente din care să rezulte experiența profesională și stagiile de educație medicală continuă, certificat de bună practică medicală, certificat de atestare a cunoștințelor de limba română etc.

Pregătirea de bază în profesia de medic se recunoaște, ca și până acum, de Centrul de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Dosarele pentru recunoașterea titlului de medic specialist se depun la Ministerul Sănătății și se soluționează în maxim 90 de zile de la înregistrare. Rezultatul recunoașterii constă în emiterea certificatului de membru de către Colegiul Medicilor din România, cu titlul de medic specialist.

Important!

Sunt recunoscute numai specialitățile medicale prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale.

În cazul în care nu sunt îndeplinite toate criteriile de recunoaștere, comisia poate decide susținerea de către titular a unei probe de aptitudini teoretică și practică.

Respingerea cererii de recunoaștere a titlului de medic specialist se poate contesta în 30 de zile de la comunicare la Comisia națională de soluționare a contestațiilor.


Textul integral al Hotărârii la https://lege5.ro/Gratuit/ge4denjzgy4q/normele-privind-recunoasterea-diplomelor-certificatelor-si-titlurilor-de-medic-specialist-eliberate-de-un-stat-tert-altul-decat-australia-canada-israel-noua-zeelanda-si-statele-unite-ale-americii-din-?d=2017-10-23

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.