18 Iul 2016

Medicii din statele terțe, posesori ai Cărții Albastre a UE, și-ar putea exercita profesia pe teritoriul României, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență de modificare a Legii 95/2006 Republicată, privind reforma în domeniul sănătății.

Scopul proiectului de OUG este transpunerea ȋn legislația internă a României din domeniul sănătății a Directivei 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”).

Medicilor din state terțe nu li se recunoaște în momentul de față dreptul de a profesa pe teritoriul României, cu excepția situației în care sunt căsătoriți cu cetățeni români, cetățeni ai unui stat din Spațiul Economic European (SEE) sau ai Confederației Elvețiene, ori dacă dețin reședință permanentă în România sau în unul din statele menționate.

Ordonanța de Urgență va modifica cadrul legislativ actual, permițând resortisanților statelor terțe care sunt posesori ai unei Cărți Albastre, eliberată în România sau într-un alt stat membru al UE, să devină membri ai Colegiului Medicilor și să practice medicina în regim salarial în cadrul unei unități medicale cu minim 30% deficit în specialitatea respectivă (obligatoriu în primii doi ani) sau în mod independent, pe bază de concurs (după doi ani). Diplomele de studii care atestă formarea de bază de medic, eliberate într-un stat terț, vor fi recunoscute de Ministerul Educației, iar titlurile de medic specialist vor fi recunoscute de Ministerul Sănătății în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu respectarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ.

În legătură cu proiectul de OUG, Asociația pentru Promovarea Sănătății (ARPS), împreună cu alte 4 organizații neguvernamentale au transmis Ministerului Sănătății o serie de comentarii și sugestii de ȋmbunătățire care să conducă la folosirea mai eficientă a capitalul uman migrant existent și să poată acoperi mai bine deficitul de resurse umane din sectorul de sănătate din România, afectat în ultimii ani de plecarea medicilor români în alte state din Uniunea Europeană.

Organizații semnatare au solicitat includerea în domeniul de aplicabilitate a OUG a următoarelor categorii de cetățeni:

  • Medicii dentiști și farmaciștii din statele terțe. Forma actuală a proiectului de OUG se adresează numai medicilor din state terțe care devin membri ai Colegiului Medicilor din România, prin urmare exclude medicii dentiști și farmaciștii.
  • Persoanele care beneficiază de protecție internațională și dețin un titlu de calificare în medicină.
  • Membrii de familie ai cetățenilor străini din state terțe rezidenți în România.

Alte solicitări de modificare a OUG se referă la:

  • Derogarea de la aplicarea art. 15 al. 2 al OG 25/2014 cuprinsă ȋn art. 387 ind.5 din proiect pentru medicii dentiști și farmaciști. Articolul amintit se referă la cerința plătii unui salariu de cel puțin 4 ori mai mare decât salariul mediu brut pentru lucrătorii înalt calificați.
  • Transpunerea ȋn proiect a limitării rezultate din art. 5 al Directivei 2009/50/CE. Articolul 5 al Directivei  2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate prevede, pentru profesiile în care e nevoie de lucrători din state terțe, ca pragul salarial să fie de cel puțin 1,2 ori mai mare decât salariul mediu brut în statul membru respectiv.
  • Corelarea prevederilor art. 376 al L. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare cu cele ale celorlalte acte normative cu care se intersectează: Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor, OG Nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, HG Nr. 105/2016 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi, OUG Nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Acest lucru presupune corelarea proiectului de OUG cu prevederile legate de dreptul la muncă al persoanelor cu o formă de protecție internațională în România, dar și a condițiilor de înscriere în Colegiul Medicilor cu cele pentru eliberarea avizului de angajare și a Cărții Albastre pentru lucrătorii înalt calificați.
  • Fluidizarea procedurii preconizate pentru angajarea medicilor din țările terțe ȋn sensul evitării creării unui cerc vicios birocratic ȋntre autoritățile romȃnești competente: unitatea sanitară angajatoare, Colegiul Medicilor din Romȃnia și Inspectoratul General pentru Imigrări.

Organizațiile semnatare ale punctului de vedere transmis Guvernului, de modificare a proiectului de OUG, sunt:  Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS), Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI), Asociația Conect, Academia de Advocacy Timișoara și Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR).

 

Informații suplimentare:

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.