Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării Imigranţilor (CDCDI) este constituit în cadrul Asociației pentru Promovarea Sănătății și are ca obiectiv facilitarea schimbului informaţii şi bune practici în domeniul integrării în România, pentru coordonarea cercetărilor în domeniul integrării și pentru facilitarea de parteneriate între organizații și experți.

Centrul are trei componente:  

Centru de documentare – acces la informaţii de ultimă oră şi la practici la nivel internaţional pentru instituţiile, organizaţiile, profesioniştii şi cercetătorii interesaţi.

Reţea multidisciplinară de cercetători – cu rol de trecere în revistă a literaturii relevante privind integrarea imigranţilor, de realizare a unui cadru conceptual nou și de instrumente noi de cercetare, de realizare de cercetări dintr-o perspectivă multidisciplinară şi de monitorizare a implementării politicilor de integrare - în contextul instrumentelor constituite la nivel european - şi formulare de recomandări pentru factorii de decizie şi autorităţi în privinţa practicilor, legislaţiei şi politicilor de integrare. 

Rețea de organizații și experți – centrul formează o rețea de organizații și interacţionează cu actorii în domeniul integrării, precum organizaţii implicate în proiecte/iniţiative specifice, autorităţi locale şi naţionale care acţionează în domenii relevante pentru integrarea socială a resortisanților țărilor terțe (RTT) , alte entităţi publice sau private, precum şi experţi recunoscuţi la nivel european/internaţional.

Romanian
contact: 

Adresa poștală: Str. Comănița nr. 9, parter, 020557, sector 2, Bucureşti

Tel:   40215277979

Mobil:   40742134514

Fax:   40215277980

E-mail: office@cdcdi.ro

Website: http://www.cdcdi.ro

 

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.