12/15/2017

Proiectul a fost derulat pe parcursul a doi ani, între ianuarie 2016 și decembrie 2017, într-un parteneriat format de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS), prin Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI), Asociația Academia de Advocacy din Timișoara și Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală (CCCI) din Iași.

Activitățile desfășurate în proiectul EMINET  au contribuit la creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale de a participa la formularea politicilor de migrație.  În cei doi ani, ne-am propus:

  • să evaluăm impactul politicilor de migrație asupra pieței muncii din România;
  • să dezvoltăm capacitatea organizațiilor românești active în domeniul migrației de a influența politicile publice prin transfer de cunoștințe și bune practici cu parteneri naționali și internaționali;
  • să formulăm  o agendă comună de advocacy și să contribuim la consolidarea rolului ONG-urilor de parteneri în formularea de politici publice în domeniul migrației și/sau în arii influențate semnificativ de migrație.

Proiectul a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene la Uniunea Europeană extinsă.

 

Principalele rezultate ale proiectului s-au concretizat în:

1. Harta serviciilor destinate imigranților

În mai 2016, am lansat Harta online a serviciilor naționale destinate imigranților, cu informații centralizate despre tipurile de servicii publice și private disponibile pentru migranți în fiecare județ. Harta este disponibilă la adresa harta.cdcdi.ro.

 

2. Conferința Internațională a CDCDI, ediția a 3-a: ”Changing migration policies: national perspectives and supra-national strategies”

Cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale a CDCDI în domeniul migrației a avut loc în zilele de 10 și 11 noiembrie 2016, la București. Tema a fost ”Changing migration policies: national perspectives and supra-national strategies”.

Printre lectori s-au numărat prof. univ. Jackline Wahba de la Universitatea din Southampton, prof. univ. Han Entzinger de la Universitatea Erasmus din Rotterdam, prof. conf. Jesús Fernández-Huertas Moraga de la  Univ. Carlos III din Madrid, prof. conf. Bilisuma Dito de la Univ. din Maastricht, Dr. Katharine Jones, cercetătoare la Universitatea din Coventry și Dr. Abdeslam Marfouk, cercetător la Universitè Libre de Bruxelles.

 

3. Raportul de cercetare „Impactul imigrației asupra pieței muncii din România”

Raportul de cercetare cuprinde o analiză a implementării politicilor de imigrație cu impact asupra pieței muncii și efectele acestora din perspectiva participării imigranților pe piața muncii, antreprenoriatului și investițiilor străine. Raportul, publicat în 2016, poate fi accesat online pe site-ul proiectului.

 

4. Raportul de cercetare „Emigrația forței de muncă înalt calificată din România. O analiză a domeniilor: cercetare-dezvoltare, medicină și tehnologia informației și comunicării”

Raportul din cel de-al doilea an de proiect evaluează situația emigrației forței de muncă înalt calificate din trei domenii de activitate, afectate de exodul de personal într-o măsură mai mare sau mai mică, și efectele pe care plecarea specialiștilor le are asupra perspectivelor de dezvoltare și inovare a respectivelor domenii în România. Raportul a fost elaborat în 2017 și este disponibil online pe site-ul proiectului.

 

5. Școala de vară internațională ”Advocacy and migration policies”

Derulată pe parcursul unei săptămâni, între 24 și 28 iulie 2017, la București, Școala de Vară a oferit celor 25 de cursanți, care au venit de pe toate continentele, oportunitatea să asiste la prelegeri pe teme diverse, printre care: politici de migrație și advocacy, sisteme de azil, metode de cercetare în domeniul migrației, migrația în scop de muncă și impactul economic al migrației, opinia publică despre migranți și refugiați. Vizitele la organizații din România și serile tematice le-au dat ocazia să se cunoască mai bine și să interacționeze într-un cadru informal. Diversitatea originilor și experiențelor participanților au constituit ingredientul esențial pentru atmosfera activă din sală, iar exemplele de advocacy oferite au fost analizate și adaptate contextelor din diverse țări, mai ales din spații din afara UE.

 

6. Crearea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CMDiR)

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CMDiR) a fost înființată la începutul anului 2017, reunind un număr de 11 organizații neguvernamentale cu activități în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, cărora li s-au alăturat ulterior alte două organizații. Propunerea de înființare a venit din partea Centrului de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI), din cadrul Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, în baza sprijinului material și logistic prevăzut în proiectul Eminet.

Inițiativa valorifică voința organizațiilor neguvernamentale din domeniu de a lucra împreună, de a împărtăși experiențe și viziuni și de a-și uni eforturile pentru a propune decidenților modificări legislative și de practici instituționale care să faciliteze accesul străinilor aflați în România la educație, muncă, sănătate și alte servicii publice, precum și pentru a le îmbunătăți imaginea în spațiul public.

Membrii fondatori ai Coaliției: Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților din cadrul Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, Asociația Conect, Fundația ICAR, Centrul pentru Inovare Publică, ARCA - Forumul Român pentru Refugiați și Migrați, Consiliul Național Român pentru Refugiați, Academia de Advocacy din Timișoara, Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași, Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes, Asociația Filantropia Oradea, Asociația Solidaritatea Umană Nova Pitești. Lor li s-au alăturat ulterior AIDRom și Asociația Eurolife.

Coaliția este deschisă pentru primirea de noi membri - organizații neguvernamentale care lucrează în domeniul asistenței și integrării străinilor și care doresc să sprijine inițiativele menite să îmbunătățească practicile, legislația și politicile de migrație din România.

 

Prioritățile de advocacy ale Coaliției în 2017

Membrii Coaliției au analizat o serie de probleme cu care se confruntă străinii aflați în România și au stabilit să acționeze în direcția soluționării unora dintre ele. Pentru anul 2017 au decis să se concentreze pe CINCI PRIORITĂȚI DE ADVOCACY, pentru care au elaborat documente de poziție, au trimis adrese și solicitări de acces la informații publice, au mers în audiențe și au organizat întâlniri publice cu scopul de a interacționa cu factorii de decizie. Acțiunile s-au bucurat de susținere din partea reprezentanților unor instituții publice și, în unele cazuri, au fost preluate sau se află în demersuri de a fi preluate în politicile publice. Rezumatul demersurilor noastre poate fi consultat la advocacy.cdcdi.ro.

Eliminarea avizului de angajare pentru străinii cu drept de ședere temporară pentru reîntregirea familiei

În lunile aprilie – mai 2017, membrii Coaliției au avut întrevederi cu reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) și au discutat propunerea prin care membrilor de familie ai străinilor să nu li se mai solicite aviz de angajare în vederea ocupării unui loc de muncă, întrucât aceștia au statut egal cu sponsorii lor. Propunerea a fost acceptată și preluată în vederea includerii în modificările ulterioare la OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Modificări la Legea Cetățeniei

Propunerile de amendare a Legii Cetățeniei s-au referit la: a) Proceduri mai clare pentru minorii care dobândesc cetățenia română, prin emiterea unui certificat propriu de cetățenie (și nu prin includerea în dosarul părinților); b) Includerea beneficiarilor de protecție subsidiară în categoria persoanele pentru care se aplică reducerea numărului de ani de ședere legală în România, înainte de a primi cetățenia; c) Stabilirea unor condiții speciale de acordare a cetățeniei pentru străinii din grupuri vulnerabile; d) Prevenirea și reducerea cazurilor de apatridie. Membrii Coaliției au avut întrevederi cu reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie (mai 2017) și Ministerul Justiției (iunie 2017) și au colaborat cu Agenția ONU pentru Refugiați în elaborarea documentelor de poziție. În septembrie 2017, Guvernul a adoptat prin OUG modificări ce vizează acordarea cetățeniei minorilor.

Modificarea condițiilor de salarizare a lucrătorilor străini

Coaliția a propus renunțarea la condiția de acordare a salariului mediu brut pentru lucrătorii străini și reducerea salariului impus lucrătorilor înalt calificați (în prezent, pentru cetățenii străini veniți în scop de muncă se impune acordarea echivalentului salariului mediu brut pe economie iar pentru înalt calificați de 4 ori salariul mediu brut). Subiectul a fost dezbătut, în data de 28 septembrie, la Timișoara și a primit susținere din partea participanților. Inspectoratul General pentru Imigrări a transmis, în octombrie 2017, informația că urmează a se reduce condiția privind salariul personalului înalt calificat, de la de 4 ori la de 2 ori salariul mediu brut.

Acordarea dreptului de practică pentru medicii străini

Coaliția a solicitat acordarea dreptului de practică pentru două categorii de străini aflați pe teritoriul țării: medicilor cu protecție internațională (refugiați și persoane cu protecție subsidiară) și străinilor din state terțe care și-au finalizat studiile medicale în România. În acest sens, reprezentanții Coaliției au avut discuții informale cu reprezentanți ai instituțiilor implicate și au organizat o dezbatere publică (octombrie 2017) care s-a bucurat de prezența unor reprezentanți din Guvern, Colegiul Medicilor, Societatea Națională de Medicina Familiei și Inspectoratul General pentru Imigrări și care a fost amplu mediatizată.

Verificarea online a valabilității Contractului Individual de Muncă în REVISAL

Coaliția a propus ca toți angajații din România, indiferent dacă sunt români sau străini, să poată verifica care este stadiul contractelor lor de muncă, prin interogarea online a aplicației REVISAL, pe bază de CNP, fără a mai fi nevoie să solicite aceste informații de la inspectoratele teritoriale de muncă. Măsura ar reduce riscul exploatării angajaților prin muncă (ex. încetarea contractelor individuale de muncă fără informarea angajatului sau neînregistrarea acestora în REVISAL etc.). Subiectul a fost adus în atenția organizațiilor și instituțiilor interesate și a primit susținere în cadrul unei dezbateri organizate la Timișoara în data de 19 octombrie 2017.

 

Rezultatele proiectului au fost prezentate în conferința de încheiere, organizată săptămâna aceasta sub umbrela Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților, pe tema ”Migrație și muncă în România” (București, 13 decembrie).

 

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.